ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ:

iliochori@gmail.com


31 Οκτ 2011

Ένταξη έργων σε ΕΣΠΑ και ΟΠΑΑΧ διεκδικεί ο Δήμος Ζαγορίου

Την ένταξη έργων στα ΟΠΑΑΧ  ή το ΕΣΠΑ διεκδικεί ο Δήμος Ζαγορίου. Σχετική απόφαση για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση ελήφθη στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι, έπειτα από την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος Γαβριήλ Παπαναστασίου, το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:
- Την υποβολή πρότασης στο ΟΠΑΑΧ στο μέτρο 321, στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, του έργου Βελτίωση Αρδευτικού Μηλιωτάδων (φάση Α’) με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Προτεινόμενη πηγή χρηματοδότησης το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Ανάπτυξης 72,97%, Εθνικοί πόροι 27,03%.
- Την υποβολή πρότασης στο ΟΠΑΑΧ στο μέτρο 321, στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, του έργου Βελτίωση Αρδευτικού Μηλιωτάδων (φάση Β’) με προϋπολογισμό 636.000 ευρώ. Προτεινόμενη πηγή χρηματοδότησης το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Ανάπτυξης 72,97%, Εθνικοί πόροι 27,03%.
- Την υποβολή πρότασης στο ΟΠΑΑΧ στο μέτρο 322 στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, του έργου Ανάδειξη παραδοσιακών λιθοστρώτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ Προτεινόμενη πηγή χρηματοδότησης το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Ανάπτυξης 72,97%, Εθνικοί πόροι 27,03%.
- Την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ στο μέτρο 56, στο πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, του έργου Ανάδειξη παραδοσιακών λιθοστρώτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ. Προτεινόμενη πηγή χρηματοδότησης Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου.
- Την υποβολή πρότασης στο ΟΠΑΑΧ στο μέτρο 322 στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Σχολείου και ανακαίνιση Δημοτικού καταστήματος Καβαλλαρίου με προϋπολογισμό 220.000 ευρώ. Προτεινόμενη πηγή χρηματοδότησης το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο Ανάπτυξης 72,97%, Εθνικοί πόροι 27,03%.
-Την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ στο μέτρο 56, στο πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Σχολείου και ανακαίνιση Δημοτικού καταστήματος Καβαλλαρίου με προϋπολογισμό 220.000 ευρώ. με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ αντίστοιχα Προτεινόμενη πηγή χρηματοδότησης Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου.
- Την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ στο μέτρο 56, στο πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, του έργου Κατασκευή λιθοστρώτων Σκαμνελίου με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ. Προτεινόμενη πηγή χρηματοδότησης Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου.
-Την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ στο μέτρο 59, στο πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, του έργου Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου Μηλιωτάδων με προϋπολογισμό 280.000 ευρώ. Προτεινόμενη πηγή χρηματοδότησης Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου.
Παράλληλα ο Δήμος Ζαγορίου θα συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου για τα εξής έργα:  Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, Κατασκευή λιθοστρώτων Σκαμνελίου, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Σχολείου και ανακαίνιση Δημοτικού καταστήματος Καβαλλαρίου με προϋπολογισμό 220.000 ευρώ, Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου Μηλιωτάδων, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ: http://www.epirusonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου