ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ:

iliochori@gmail.com


8 Σεπ 2010

Αναφορά του Κώστα Κρυστάλλη, του ποιητή του βουνού και της στάνης, στο Ηλιοχώρι ή Δοβρίνοβον, όπως το αναφέρει ο ίδιος.

Στην πραγματεία του με τίτλο «Οι Βλάχοι της Πίνδου» και στο μέρος που αφορά τους περί το Ζαγόρι Βλάχους, ο Κώστας Κρυστάλλης, ο ποιητής του βουνού και της στάνης, κάνει αναφορά στο χωριό μας  και γράφει τα ακόλουθα:
«Το Δοβρίνοβον κείται κατά την δυτικής διακλάδωσιν επί εδάφους ηφαιστειώδους πλήρους ρηγμάτων και κατακομβών. Παρά την θέσιν αυτού Λιούταρι ρέει θειούχος ιαματική πηγή, ετέρα δ΄ επί του όρους Κλοποτσιάρε (Βλαχ. Κωδωνίσκου) Τα ηφαιστειώδη αυτά ρήγματα, ένθα διαιτώνται χιλιάδες αγρίων περιστερών και κορωνών, λέγονται εκεί Σπεάραι ή Σπέραι και Μπούστερες (Pestere Βλαχ.=σπήλαιον) . Λέγονται επίσης Κεάδαι και Γκαϊλότρυτπες Οι εν τοις ρήγμασι τούτοις ριπτόμενοι λίθοι αποτελούσι φοβερόν και φρικώδη ήχον προσκρούοντες εις τας πλευράς αυτών. Έχουσι δε τοιούτον βάθος ενίοτε, ώστε οι λίθοι φθάνοντες εις τον πυθμένα μόλις ακούονται. Άλλοτε πάλιν ακούεται πάταγος εκ του πυθμένος ως εάν λίθος εκεί έπεσεν εντός  ύδατος. Τούτο δηλοί ότι ή ύδατα εκ των βροχών και των χιόνων είναι εν αυτοίς εναποτεθειμένα ή διέρχονται δια του πυθμένος αυτών υποχθόνια ρεύματα.  
…………………………………………
Αξία λόγου είναι και η αρχαία μονή του Δοβρινόβου, εν ης μέχρι του 1964 εμόναζον ιέρειαι, ανακαινισθείσα επί των ημερών του Αλή Πασά και διαταγή αυτού εις ενοριακήν εκκλησίαν μεταβληθείσα. Έχει δε και Ελληνικόν σχολείον αρρένων η κώμη του οποίου ο διδάσκαλος μισθοδοτείται υπό του εν Αθήναις Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων αντί 15 λιρών ετησίως. Έχει επίσης και ιατρόν.»


ΠΗΓΗ:  Άπαντα Κώστα Κρυστάλλη – Εκδόσεις «Παγκόσμια Λογοτεχνία» - Αθήναι
ΦΩΤΟ ΑΠΟ:  el.wikipedia.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου