ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ:

iliochori@gmail.com


21 Σεπ 2010

Πολιτιστικός Σύλλογος Ηλιοχωρίου - Το Ντομπρίνοβο!

Το έτος 1982, στην πόλη των Ιωαννίνων, με την πρωτοβουλία ορισμένων Ηλιοχωριτών, ιδρύθηκε ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Ηλιοχωρίου – Το Ντομπρίνοβο», με έδρα το Ηλιοχώρι Ιωαννίνων.
Σκοπός του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι η με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο ανάπτυξη και πρόοδος του Ηλιοχωρίου η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί:
α) Με την ανάπτυξη δεσμών αγάπης, αλληλεγγύης και αδελφοσύνης μεταξύ των μελών και την προβολή των δεσμών αυτών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
β) Με την διοργάνωση κοινωνικών και εκπολιτιστικών εκδηλώσεων, δηλαδή ομιλιών, εκδρομών, χορών, αθλητικών εκδηλώσεων, προβολών ταινιών μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου όπως και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για την ανύψωση του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών και την ανάπτυξη των πολιτιστικών ενδιαφερόντων τους.
γ) Με την πραγματοποίηση διαλέξεων και συζητήσεων πάνω στα θέματα της νεολαίας μας σχετικά με τη μόρφωση, την εργασία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
δ)  Με την δημιουργία πνευματικού κέντρου, βιβλιοθήκης, ωδείου, πάρκων, παιδικών χαρών, πλατειών και εν γένει κοινωφελών έργων στο χωριό. Με την έκδοση εφημερίδας και τη συγκρότηση ορειβατικής ομάδας.
ε)  Με τη διάσωση διατήρηση και προαγωγή του λαϊκού μας πολιτισμού.
στ)  Με την συγκέντρωση λαογραφικών στοιχείων και τη συγγραφή της ιστορίας του Ηλιοχωρίου.
ζ)  Με την παροχή βοηθημάτων σε άπορα άτομα του  χωριού.
η)  Με την ενεργό συμμετοχή για την διατήρηση και προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.
θ)  Με την προβολή και τον εξωραϊσμό του χωριού.
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται μεταξύ των τακτικών μελών αυτού, από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία.
Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, απαρτίζεται από τους:
Στέργιο Τσιολάκη – Πρόεδρο
Χρυσούλα Μπούλτη – Αντιπρόεδρο
Άννα Παπανικολάου – Ταμία
Δημήτριο Κουκουράβα – Γραμματέα
Αναστάσιο Παπανικολάου – Μέλος,
στους οποίους ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο τους, για να ωφεληθεί έτσι το ίδιο το χωριό μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου